Страничка на педагога

 Програмна система „Дете със златно сърчице” е поредният опит в търсенето на оптималната формула за възпитание на детето. Тя е част от утвърждаващото се през последните години плуралистично педагогическо пространство, чието разнообразие провокира правото на детския учител да избира, да изразява отношение и да носи своята отговорност, доказвайки на себе си и на обществото, че е активен участник в процеса, наречен „ново педагогическо мислене и действие”. Програмната система е лесно разпознаваема по заглавието си „Дете със златно сърчице”, носещо посланието за възпитание не само с ум, но и със сърце. Любовта е израз на вътрешната свобода и емоционален комфорт на педагога, които го правят по-търпелив в очакванията си, по-позитивен в мислите си и по-активен в действията си.    Следва  продължение...

        Ръководител на Катедра по Психиатрия и Медицинска психология
        при МУ – Пловдив 

  • За психологическо  въздействие върху детето на програмна система „Дете със златно сърчице” – разработена от г-жа Люба Маркова  

Децата обичат да си играят на възрастни и много добре ги имитират. За разлика от тях, възрастните, които са преминали пътя на детството, не са в състояние да го повторят. За разлика от повечето хора, авторката на проекта е успяла да се върне назад в ранното си детство и да се докосне по естествен и непринуден начин до психиката на детето, да привлече и задържи вниманието му, да изгради положително отношение към дома, околната среда, живата и нежива природа, да изгради чувството на любов към всичко заобикалящо го и да създаде усещането за красиво както към природата, така и във взаимоотношенията си с околните.    Следва продължение......
 


 

  • ОТЗИВ   от проф. д-р Дина Батоева   за ПС „Дете със златно сърчице” за подготвителна група на детската градина      Следва продължение...
  •  

Read more: https://mark-91.com


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

ПРЕВЕДИ СТРАНИЦАТА: