Познавателна книжка за трета подготвителна група

                   

 Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-520/27.03.2018 г. 

В познавателната книжка са разработва останалите темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. 

И втората част на книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. За всяка седмица в годишното разпределение е определена тема и изведена възпитателна задача, която е отразена в книжката и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления. 

„Слънчице в телце“ 2 предлага отново: 

  • Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, интересни експерименти в лабораторията на Всезнайко.
  • Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.                        

Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.

 

  
 
Цена: 10.80 лв
 

„Слънчице в телце“ 2 предлага отново:

  • Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, интересни експерименти в лабораторията на Всезнайко.
  • Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.                                                            
 
 Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи.
 
Цена: 10.80 лв.
 
 
 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

Цени:

Слънчице в телце №1-   11.40 лв.

Слънчице в телце №2-   10.80 лв.

Слънчице в телце №3-   10.80 лв.