Познавателна книжка за трета подготвителна група

                     
Познавателната книжка е одобрена от Министъра на образованието със заповед № РД 09-520/27.03.2018 г.

 

В познавателната книжка са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят.

За улеснение на учителя книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя

         
           
 
 Изработването от децата на картонените Буквички с крачета допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика.
 
Цена: 11.40 лв

 

 


 

 „Слънчице в телце“ 1  предлага истинско преживяване на децата през цялата година, осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно.

  • Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на познавателната книжка.
  • Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани.
  • Цена: 11.40 лв.
     


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

Цени:

Слънчице в телце №1-   11.40 лв.

Слънчице в телце №2-10.80 лв.

Слънчице в телце №3-10.80 лв.