Книга за учителя

АВТОРИ: 
ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”, КОНСУЛТАНТ НА ПС 
ЛЮБА МАРКОВА – АВТОР И ХУДОЖНИК НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ И

ДИДАКТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ КЪМ ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
ПРОФ.Д.П.Н. ПЛАМЕН РАДЕВ

КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ Е БЕЗЦЕННО ПОМАГАЛО ЗА ПЕДАГОГА, ИЗБРАЛ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА   СИСТЕМА

„ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ“

Тя  е   система с подчертан ценностен  характер, съответстващ на изискванията на съвременното  информационно общество  – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Книгата  за учителя, противно на някои очаквания, не дава готови разписания и конкретни методически указания, а залага на високата професионална подготовка, на позитивното педагогическо мислене и творчество,  които водят учителя към верните отговори на  стотиците педагогически въпроси. 


В първата част на книгата прецизно и задълбочено  са представени педагогическите основи на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременният педагог въпроси касаещи : прецизно и задълбочено са представени педагогическите  основи  на ПС.  Коментирани са изключително важни  за съвременният педагог въпроси, касаещи:

  • основания    за окуражаващо детето предучилищно образование; 
  • целите и задачите на педагогическото взаимодействие в подготвителна група на детската градина;  
  • позитивно насърчаващата технология на педагогическоото  взаимодействие ; 
  • педагогическата любов  като  метод на възпитание и  обучение ; 
  • ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е ;
  • разширяване на игровото  пространство на децата ; 
  • актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко дете;
  • педагогическото  взаимодействие в детската градина, партньорство "педагог- родител" и т.н.
 
             
 
Цена: 6 лв.

 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

Цени:

Слънчице в телце №1-  11.40 лв.

Слънчице в телце №2-  10.80 лв.

Слънчице в телце №3-  10.80 лв.

Книга за учителя- 6.00 лв.