КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

АВТОРИ:

ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”, КОНСУЛТАНТ НА ПС
ЛЮБА МАРКОВА – АВТОР И ХУДОЖНИК НА УЧЕБНИТЕ КНИЖКИ И ДИДАКТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ КЪМ ПС”ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"

РЕЦЕНЗЕНТИ:
ПРОФ.Д.П.Н. ПЛАМЕН РАДЕВ,
ДОЦ. Д-Р НАДЕЖДА МАДЖИРОВА, ДМН

КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ Е БЕЗЦЕННО  ПОМАГАЛО  ЗА ПЕДАГОГА, ИЗБРАЛ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА -"ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ"


Представена е философията на ПС и основните и цели: позитивно насърчаваща технология на НА педагогическото  взаимодействие. педагогическо взаимодействие; педагогическа ситуацияосновна форма на педагогическо взаимодействие; ролята на педагога за изграждане на партньо рски взаимоотношения със семейството, познанието, като активен  познавателен процес с крайна цел.

Във втората част на книгата е предолжено  примерно  разпределение на задължителните форми  на организация в целодневна подготвителна група -6 годишни деца. /Годишно  разпределение с определена тема и изведена възпитателна задача/

 

             
 
Цена: 6.00 лв.
 
  
 
 
 

 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

  • Мъниче умниче №1 – Цена 10,80 лв.
  • Мъниче умниче №2 – Цена 10,80 лв.
  • Мъниче умниче №3 – Цена 10,80 лв.
  • Бърборичка с пъргава ръчичка – Цена 6,00 лв.
  • Книга за учителя – 6,00 лв.