УЧЕБНИ КНИЖКИ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДО 2017 ГОД.

 

"БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА"№1–"МЪНИЧЕ-МАТЕМАТИЧЕ"№1

Одобрени със заповед № РД 09-902/06.07.2015 год.на министъра на образованието и науката.

        

 Учебна книжка по Български език и литература и Математика- част 1

Цена  8,00 лв.

 

"БУКВИЧКИ С КРАЧЕТА" №2 –"МЪНИЧЕ-МАТЕМАТИЧЕ" № 2

      
 Учебна книжка по Български език и литература и Математика- част 2
                                                                                                       Цена  8,00 лв.
 
 МАЙЧИЦА  СВЯТА  Е ГРИЖОВНА ЗЕМЯТА”-   
"ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ" №1

 

          

Учебна книжка по Природен свят, Изобразително изкуство и Конструктивно технически и битови дейности  -  част 1

Цена  10,00 лв.

„МАЛКО СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ”-"ВЪЛШЕБНИ БОИЧКИ В МОИТЕ РЪЧИЧКИ" №2

    

Учебна книжка по Социален  свят, Изобразително изкуство и Конструктивно технически и битови дейности  -  част 2

Цена  10,00 лв.

 


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 

Програмна система „Дете със златно сърчице“ 

Автори: 
доц. д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС”Дете със златно сърчице” 
Люба Маркова – автор и художник на учебните книжки и дидактичния материал към ПС”Дете със златно сърчице"

Рецензенти: 
проф.д.п.н. Пламен Радев, 

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. 

„Дете със златно сърчице“ е система с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното информационно общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Книгата за учителя, противно на някои очаквания, не дава готови предписания и конкретни методически указания, а залага на високата професионална подготовка, на позитивното педагогическо мислене и творчество , които ще водят учителя към верните отговори на стотиците педагогически въпроси.

В първата част на книгата, прецизно и задълбочено са представени педагогическите основи на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: формиране на педагогическо самосъзнание; ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е; прилагане на насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие, основана на обичта към детето; актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко дете; педагогическата ситуация - основна форма за организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина; партньорство „педагог-родител“ и т.н

Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група – 5-годишни деца. /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. 

Учебните книжки за 5 и 6-годишните са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание , темите и възпитателните задачи, което прави изключително лесно прилагането им и в условията на смесени възрастови групи.

Цена на книгата – 6,00 лв. 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us