В А Ж Н О!!!

Във връзка с предстоящия избор и договаряне на учебни помагала за 2019-2020 год. , ИК „МАРК-91“ Пловдив предлага на Вашето внимание познавателните книжки на ПС „Дете със златно сърчице“ за трета и четвърта подготвителна група.

Новите познавателни книжки и за двете възрастови групи са одобрени от МОН през март 2018 г.

 При избор на  ПС“Дете със златно сърчице“ за учебната 2019/2020 год Издателството предоставя безвъзмездно на групата :

ЗА 5-ГОДИШНИТЕ

 

                                  

 

1.Книга за учителя ПС"Дете със златно сърчице", 

доц.д-р Елена Събева,

Люба Маркова

 

 

2. Плакат с годишни времена

 

 

 

 

3. Комплект папка с дидактичен материал 

"Игричка в торбичка"

 

 

 

 

4. Диск в помощ на учителя:

 

 

 

 

*Примерно тематично годишно разпределение 

с изведена тема и възпитателна задача.

 

 

 

 

*Диагностика входно/изходно ниво-

 

Два варианта на Примерни модели за

проследяване резултатите на детето.

 

 

 

 

*Познавателна книжка "Слънчице в телце"

 №1 в електронен PDF формат.

 

 

 

 

*Познавателна книжка "Слънчице в телце" 

№2 в електронен PDF формат.

 

 

ЗА 6-ГОДИШНИТЕ

1. Книга за учителя ПС"Дете със златно сърчице" , 

доц.д-р Елена Събева, Люба Маркова

2."Светилниче" 6 ситуации за изграждане на характер 

и емоционална зрялост на детето.

 

 

3. Поздравителна грамота за всяко дете 

при завършване на годината.

 

 

4.Познавателна книжка за всяко дете 

"Бърборичка с пъргава ръчичка"

 

 

5. Диск в помощ на учителя:

 

 

*Примерно тематично годишно разпределение 

с изведена тема и възпитателна задача.

 

 

*Два варианта на Примерни модели за 

проследяване резултатите на детето в

четвърта група входно и изходно ниво.

 

 

*Познавателна книжка "Мъниче умниче" №1 в електронен PDF формат.

 

 

*Познавателна книжка "Мъниче умниче" №2 в електронен PDF формат.

 

 

 

 


За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us