Капчици от обич

Книжката представлява интересен, разнороден и ценен материал за творческа работа на деца от 5 до 9 годишна възраст. Дава отлична възможност за изучаване на художествени произвездения, интересно оформени правописни правила, задачи от математически фолклор и кибритени клечки, както и творчески задачи за работа с природни материали. Включва произведения представени на достъпен и богат език, прекрасно илюстровани, стимулиращи творческото начало у децата.
Тя е полезна и приложима в различни форми на литературна работа с подрастващите и за обогатяване на художествената им култура.
Подходяща за деца от училищна група и ученици от начална училищна възраст.

Прекрасен подарък за празника на буквите – I-ви клас.

Цена на книжката – 8,00 лв.