ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ,

Макар да живеем в материален свят, книжките, които ИК „МАРК-91“ създава с искрена любов към детето, предоставяме  като духовно  оръжие на ВАС: учителите творци и новатори, избрали възпитанието на детето за своя професия и мисия, на родителите, за да им помогнем да погледнат този сложен свят с очите на своето дете и с безусловната си любов го насърчат и вдъхнат кураж, за да разгъне своя потенциал. Нека с общи усилия се опитаме да възпитаме автономна и асоциирана към динамичните промени, личност, която през целия си живот да бъде  българското                                                                                               ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО  СЪРЧИЦЕ".

Програмна система „Дете със златно сърчице“/до учебната 2017/2018 год./
Трета подготвителна  група
Четвърта  подготвителна  група
Папки с дидактичен материал

 

 

                Програмна система „Дете със златно сърчице“                                    /за  учебната 2018/2019 год./                                                                                                                                     
Преработването на програмната система се наложи от приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование и въведените промени в образователните стандарти.

 

Трета подготвителна  група
Четвърта  подготвителна група

 

 

Книжки за първи клас от поредицата „Дете със златно сърчице“
• „Капчици от обич“ /За празника на буквите/
• „Чудната вратичка“ /За празника на буквите/
• Коронки и покани  /За празника на буквите/


Книжка за втори клас от поредицата „Дете със златно сърчице“
• „Лятна моя дружка – книжчица пъструшка“ /За  лятна  работа/


Книжка за трети  клас от поредицата „Дете със златно сърчице“
• „Песъчинка от луната – приказка за Петя Дубарова“

 

В новите разработки  издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС ”Дете със златно сърчице”   хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.
За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

ПРЕВЕДИ СТРАНИЦАТА:

 

 

 


 

Музикално оформление:  http:bensound.com