ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ,

Макар да живеем в материален свят, книжките, които ИК „МАРК-91“ създава с искрена любов към детето, предоставяме  като духовно  оръжие на ВАС: учителите творци и новатори, избрали възпитанието на детето за своя професия и мисия, на родителите, за да им помогнем да погледнат този сложен свят с очите на своето дете и с безусловната си любов го насърчат и вдъхнат кураж, за да разгъне своя потенциал. Нека с общи усилия се опитаме да възпитаме автономна и асоциирана към динамичните промени, личност, която през целия си живот да бъде  българското                                                                                               ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО  СЪРЧИЦЕ".

Програмна система „Дете със златно сърчице“/до учебната 2019/2020 год./
Трета подготвителна  група
Четвърта  подготвителна  група
Папки с дидактичен материал

 

 

                Програмна система „Дете със златно сърчице“                                    /за  учебната 2019/2020 год./                                                                                                                                     
Преработването на програмната система се наложи от приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование и въведените промени в образователните стандарти.

 

Трета подготвителна  група
Четвърта  подготвителна група

 

 

Книжки за първи клас от поредицата „Дете със златно сърчице“
• „Капчици от обич“ /За празника на буквите/
• „Чудната вратичка“ /За празника на буквите/
• Коронки и покани  /За празника на буквите/


Книжка за втори клас от поредицата „Дете със златно сърчице“
• „Лятна моя дружка – книжчица пъструшка“ /За  лятна  работа/


Книжка за трети  клас от поредицата „Дете със златно сърчице“
• „Песъчинка от луната – приказка за Петя Дубарова“

 

В новите разработки  издателството запазва и задълбочава открояващото се  за ПС ”Дете със златно сърчице”   хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.

 

  

НОВО !!! „Светилниче“ е нашия специален подарък за часовете, посветени на златното детско сърце. То обогатява в практически план  ПС със специално разработени теми и ситуации от годишното разпределение с допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, в помощ на изграждане характера и емоционалната зрялост на дететоот четвърта подготвителна група.
„Светилниче“е допълнение към Книгата за учителяза провеждане на часове, в които да покажем на детето едни от най-ценните и затрогващи човешки качества –„… нашите добродетели. Да обърнем специално внимание на нашите чувства и емоции, да помогнем на децата да ги разбират, трансформират и изразяват по пълноценен начин , за да изграждат емоционална зрялост и здрави взаимоотношения…“ 


google-site-verification: google2c87f27c49102547.html

За връзка

ИК "МАРК-91" Люба Маркова

Пловдив - 4002 ул. "Матинчеви градини" №12

Тел./Факс: 032 241 434
GSM: 0885 349 603Contact Us

ПРЕВЕДИ СТРАНИЦАТА:

 

 

 


 

Музикално оформление:  http:bensound.com


AmazingCounters.com